Votre annonce ici ? Contactez nous

Informatie

Version imprimable

De binnenscheepvaart, kent u zeker...
Misschien doet u al beroep op haar. Maar de ondernemers die op zich nemen uw goederen te konvooieren,
weet u werkelijk wie ze zijn en wat zij voor u kunnen doen?
De binnenschippers hebben deze site gecreëerd om u oplossingen voor uw eventuele logistiek problemen helpen te vinden.
Wie, beter dan een man van terrein, van de waterweg zou men moeten zeggen, kan op uw vragen antwoorden?
Wij zetten tot uw dienst onze bevoegdheden, onze ervaring en wil om u tevreden te stellen.
Deze site nodigt u uit aan boord van boten van alle soorten met hun kenmerken en hun beschikbaarheid.


Wie zijn wij?
 • Wij zijn zelfstandige schippers in hart en nieren. Onze grote wens is dat we ons beroep als vervoerder verder kunnen uitoefenen en dat wij vrij blijven.
 • We zijn een vennootschap met V.Z.W.B. Bord à Bord ; die probeert contact te leggen met mensen die interesse vertonen in de scheepvaart , zijn vaarwegen en het beroep zelf. We zijn gespecialiseerd in transport over de waterwegen. En Bord à Bord is bekwaam op het gebied van informatica, internet en marketing.
 • Het geheel is vanzelfsprekend.
 • Onze site is onafhankelijk van professionele organisaties en andere instanties.

Waarom ons laten zien op het internet?
 • De wereld beweegt , we zitten in een technologisch gerichte eeuw, een zakenwereld, het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Als we ons niet vertegenwoordigen via het internet heeft dit een blijk van achterstand in de ogen van ons cliënteel.
 • Het is onze rol als ondernemer om ons voor te stellen, te promoten hoe wij functioneren, Promotie binnenvaart doet het wel heel goed maar ze verdedigen niet altijd ONS standpunt.
 • Hoe kunnen we de transport via waterwegen voorstellen zonder het advies en de” bekwaamheid van de vervoerders.
 • De site geeft aan iedereen een idee hoe deze werkt. Deze beantwoord de mogelijk gestelde vragen aan de potentiële partners.

Waarom een site maken?
 • De schippers klagen al jaren. De snelheid van de transport stijgt dus de kosten stijgen ook. Maar de vrachtprijzen dalen dus de koopkracht daalt mee! Al jaren zeggen de schipper dat we iets moeten doen . Maar er gebeurt niets!!! Je moet niet verwachten dat er iemand iets voor ons zal doen . De individualistische geest blijft het sterkste. Transport over de waterwegen bloeit , ondanks dit stoppen veel bevoegde schippers met hun beroep!
 • In de waterketting, hebben we soms ook de indruk dat de autoriteit niet weet van wat er op het gebied gebeurt. De verouderde reglementen zijn nog steeds van kracht en belemmeren ons dagelijks in ons werk. Door over onze problemen te praten hopen wij een bevoegd beslisser te vinden die naar ons luistert.
 • We hebben iets gecreëerd dat alle individuen groepeert. Samen moeten we over ons praten. De site laat elk van ons publiciteit maken, zijn bevoegdheden voorstellen, zijn beschikbaarheid, enz

Hoe kan het internet ons helpen?
 • We weten allemaal dat de hoeveelheid goederenvervoer langs de waterwegen elk jaar 5% stijgt sinds 1999. maar de grootte van de ruimen blijven gelijk (in de Belgische-Nederlandse-Franse markt) De wet van vraag en aanbod moet functioneren in ons voordeel + de stabiele ruimaanbiedingen = stijging van de vrachtprijs mogelijk. Welnu dat zijn de feiten niet! De zelfstandige schippers komen niet aan de te verkrijgen hogere vrachten. Waarom ? omdat ze geen globale visie hebben over de aanbiedingen in de transport.
 • De site staat toe dat iedereen een beter idee krijgt van de aanbiedingen. Uiteindelijk schrijven de lid-bevrachters een deel van hun aanbiedingen neer. De schippers schrijven of ze akkoord zijn met de aanbiedingen of onderhandelen over een aanbod en geven praktische info.
 • Dankzij deze informatie heeft de schipper op voorhand een idee van de markt situatie aan de losplaats. Hij kan zelfs beter onderhandelen over zijn volgende vracht.

Is de site een tussenpersoon of meer ?
 • NEEN! De site is een middel die ons informatie verleent! Niet meer dan dat!
 • "Le Portail du Transport Fluvial - la Batellerie" zal niet verplichten om een reis te kiezen of aan eender wat voor vracht te varen . De schipper blijft vrij zijn eigen keuzes te maken.
 • Als een klant ons contacteert, zullen wij gratis en tactvol aan zijn vraag beantwoorden. Wij zullen hem dan een gezamenlijk en correcte prijs voorleggen dat hij kan rekenen op de vervoerders die interesse hebben in de afgesproken prijs.
 • Als een cliënt via de waterwegen zijn transport wil vervoeren, dan stellen we de cliënt voor om via een partner bevrachtingskantoor te werken , zodat de bevrachter het logistieke aantrekt. De cliënt zal weten welke vracht de schipper moet krijgen voor een goede service. De bevrachter zal ook weten dat de cliënt de condities accepteert van de vervoerder. Bevrachter en cliënt zullen onder elkaar kunnen onderhandelen over de prijs van het logistieke.

Wat zijn de voordelen van de leden?
 • Ze zetten hun zaak in waarde op de media, het meest bekeken in de wereld.
 • Ze kennen de vastgestelde prijs van de vrachten die ze onlangs aangenomen hebben.
 • Ze kennen de aanbiedingen die de bevrachters erop zetten.
 • Ze tonen aan de klanten en bevrachters hun beschikbaarheid.
 • Ze kunnen hun vrijwillig uitdrukken en discussies aangaan op voorziene rubrieken (forum)
De rechtstreekse voordelen:
 • Laat toe de binnenschipper lid zijn professionele contacten uitbreiden.
 • Tijd van leeg scheepvaart verlaagt.
 • Laat toe de bevrachters een geheel standpunt van de vloot en van zijn beschikbaarheidinzet in een oogwenk te hebben.
 • Omzetting van de wet van vraag en aanbod. De lidbinnenschipper wordt de ”gecontacteerd”.
 • Opent nieuwe onderzoekenterreinen voor de binnenvaart via talrijke contacten met ondernemingen die inlichtingen over alternatieven aan de weg zoeken.
 • Bied een “massa” communicatie manier weinig duur, efficiënt en zeer snel aan
De zijvoordelen:
 • Vermindering op middellange termijn (1 jaar) van de mobiel telefonische rekening. Dat laat toe de financiële investering van de hardware aan boord af te schrijven en om in last de kosten van het abonnement mobiele Internet te nemen.
 • Platform van openbare/privaat onbegrensde communicatie.
 • Onbegrensde toegang tot „een hotline“' informatica/Internet hulp
En nog meer:
 • De samenwerking tussen „Bord à Bord“ VZW en de professionele mariniers is een overtuiging tussen een enige ervaring zowel ter plaatse als op het web, aldus een reële kennis van de bijzondere levensstijl van de binnenschipper.
 • De binnenschipper blijft meester van het charteren! Inderdaad als wordt de laatstgenoemde door een hergroepering waartoe hij behoord gehouden, vormt dat geen enkel probleem want wij verspreiden slechts informatie… zijn informatie.
 • Gebruiken de bevrachters de site? Natuurlijk… Dit systeem is een financiële besparing op de communicatie zowel voor de binnenschipper als voor de rest van de logistieke keten.
 • Het team van „Bord à Bord“ VZW volgt U aandachtig! U wilt, bijvoorbeeld, een database van de vrachtprijzen bouwen?Doodeenvoudig,: brengt ons ervan op hoogte en wij zullen op de site een blad plaatsen waar de lidbinnenschippers anoniem de vrachten dat zij hebben gehad zullen kunnen aankondigen.. Met een dergelijk systeem, als de binnenschipper wordt geconfronteerd met een reis waarvan hij de markt onkundig is, voldoet het hem dan wat collega's hebben gehad te zien (anoniem). Dit luistersysteem is geldig voor al uw behoeften!
 • Bied een dynamische kijk over de binnenvaart aan de rest van de wereld en vooral aan de ondernemingen die op de rivierlogistiek willen een beroep doen aan

Wat zijn de nadelen van de leden?
 • GEEN ENKELE
 • Een binnenhuis reglement is in werking die ons verteld dat we respectvol tegenover onze medecollega’s en vrienden moeten blijven, en indien mogelijk zich beschikbaar stellen op de site.
 • Ledereen mag zich vrij uiten , vrij bevrachten en vrij onderhandelen.

Hoe is de site gefinancieëerd?
 • Jaarlijks , in functie van het nodige , beslist de raad van bestuur over mogelijke prijsveranderingen, momenteel: 216 euro (BTW).
 • Commerciële partners, bevrachters en publiciteit geven ook hun betaalde bijdrage.
 • Indien de site het toelaat nieuwe klanten aan te trekken, dan onderhandelen we over een kleine commissie met de betrokken bevrachter-partners die zich aantrekt van het logistiek.

Waarom betalen?
 • De persoon die de site runt ontvangt een "salaris" voor zijn werk.
 • En de kosten om te functioneren zijn onvermijdelijk.
 • Bord à Bord is zoals zijn sociale benoeming een structuur die geen winst mag maken een V.Z.W met andere woorden. Het is fout om te denken dat ze gaan profiteren van onze goedheid.
 • Integendeel, we hebben veel meer te winnen , dankzij het gedaan werk van Bord à Bord is ons weten geprojecteerd. Onze firma’s zijn goed gepromoot en die van ons profiteert ervan

Heeft onze site een toekomst?
 • JA, als de schippers werkelijk een juiste betaling willen verkrijgen voor hun werk , dan vinden wij het niet meer dan normaal dat we kunnen rekenen op een ploeg aan wal die ons behulpzaam is en ons standpunt kan steunen en verdedigen. Dat is wat we altijd tekort gekomen hebben en dit is wat Bord à Bord ons levert.
 • Op de blog pagina op http://battelerie.org kunnen we reageren in een zo snel mogelijk tijd op vragen , problemen , e.d.
 • Door middel van het internet zien we de evolutie van vraag en aanbod. Het is een enorm voordeel. We moeten niet maar 1 gesprekspartner meer geloven. We kunnen alleen op ons schip ; een idee vormen van de marktsituatie.
 • Het maakt niet uit hoeveel leden er zijn , de site heeft al een plaats op de markt en groeit verder!!! De snelheid van de groei hangt natuurlijk af van het aantal leden.
 • Vervoer over water is een serieus alternatief voor vele klanten. Het is aan ons , vervoerders , om hen te overtuigen voor ons vertrouwen. Voor dat moeten wij de moderne methodes en communicatiemiddelen gebruiken.

Aan wie richt zich batellerie.be?
 • Aan alle schippers die onafhankelijk willen blijven.
 • Franse , Nederlandse , Belgische ; Vlaming of Waal ,het maakt niet uit. Ieder drukt zich uit in zijn taal. De transport kent geen grenzen. We mogen zeker geen uitsluitingen veroorzaken.
 • Aan bevrachters die scheepsruimte zoeken.
 • Aan de klanten die antwoorden zoeken op hun problemen.

Bestaat er een andere goedkopere oplossing?
 • NEEN, anders : ieder voor zich. Ter herinnering , als de schippers klagen is het omdat de actuele situatie niet voldoet!!! Wordt het nu niet tijd dat we wat anders ondernemen???

DE "CELLULE BATELIERE"...
De cel "Cellule Batelière" bestaat uit:
 • Demany Ludovic (Loana-Calista)
 • André Heraux (Discovery)
 • Henri Bonnevie (Cursor)
 • Gérard Fabrot (Muscari)
 • en Sophie Moal ("Bord à Bord" asbl)
De Cel bestaat dus uit 6 personen, wiens 1 permanente, Sophie Moal. De 5 andere personen zijn binnenschippers die door en onder de ledenbinnenschippers van het project "Le Portail du Transport Fluvial - la Batellerie" ... worden gekozen…

Rol van de cel ”Cellule Batelière“
Dit orgaan heeft voor functie:
 • om alle ledenbinnenschippers van het project Le Portail du Transport Fluvial - la Batellerie aan "Bord à Bord" VZW te verbinden
 • om de "politieke" hoofdpunten van beleid en strategie van het project te dicteren
 • om op alle logistieke vragen die ondernemingen verlangend om naar de binnenvaart een beroep te doen kunnen stellen te beantwoorden
 • om de prijs van de toetreding te bepalen
 • om het project door alle wettelijke middelen te bevorderen

 • De cel ”Cellule Batelière" is eens per jaar verkiesbaar door en onder de ledenbinnenschippers van het project "Le Portail du Transport Fluvial - la Batellerie".
  Geen enkele grote beslissing en geen enkele grote verandering op het project zijn mogelijk zonder de goedkeuring van de cel "Cellule Batelière".

  Het project "Le Portail du Transport Fluvial" heeft het levenslicht in juni 2005 aanschouwd.
  Een van zijn functie is op de hoogte te brengen/in contact alle
  hoofdpersonen van de logistieke keten gebruikend of willend de
  binnenscheepvaart in Europa gebruiken te treden

  Na drie jaar ervaring de cel "cellule batelière" is herhaaldelijk
  erin geslaagd om in contact klanten, binnenschippers, van bevrachters te zetten die op een nieuw vervoer ofwel in enige tonnage of in regelmatige tonnage zijn uitgelopen.

  De cel "cellule batelière" van site "Le Portail du Transport Fluvial" zorg vrijwillig ervoor van dit soort vraag. Ze bestaat uit 4 mariniers die in de Benelux en Duitsland varen en zonder onze partners bevrachters te vergeten die eveneens hoofdzakelijk op dit vervoer zijn gericht. Dat spreekt van zelf dat wij wreed aan inlichtingen en contacten over Frans grondgebied vooral in de stroomgebied van de Seine, van de Rhône en tussenliggend gebrek hebben. Wij hebben vaak navragen in deze zones die wij niet juist kunnen antwoorden.

  Ik ga u niet uitleggen wat u al weet! Wij doen binnenvaartvervoer. Wij moeten dus aandachtig onze klanten en bevrachters volgen. Dat wil niet zeggen dat wij moeten wat dan ook aan niet zomaar een prijs doen om hun plezier te doen!!!

  Al deze klanten werken met Internet. Het is abnormaal voor
  ondernemers in binnenvaart om buiten deze evolutie te blijven!
  Daarom hebben we deze site gecreëerd en dat we het van alle binnenschippers ter beschikking stellen, welk dan ook hun nationaliteit, of hun activiteitterreinen

  Deze site, laat alle ingeschreven binnenschippers toe om zich willen te onderscheiden!!! U werkt uw beschikbaarheid bij, en u komt in een zeer gekeken professionele databank voor.
  Maar het is belangrijk om te begrijpen dat het een eenvoudige “werktuig” is. Voor sommige zal hij zeer praktisch en goedkoop zijn (omdat snel rendabel gemaakt), voor anderen zal hij zonder aantrekkingskracht zijn. Dat wil niet zeggen dat het is slecht. Dat hangt van de manier af hoe dat men erover gebruikt!!!
  Het werktuig werkt. Het is onbetwistbaar!!! Natuurlijk ontvangen we veel informatievragen voor een vervoer vanaf België, maar ook in Frankrijk: op de Rhône, de Seine, …

  U die deze markten beïnvloedt, schrijft u in!!!
  Wij weten dat deze site in het beroep wordt gekend.

  Het Internet werktuig is internationaal. Het is overal zeer nuttig en wordt niet ontwijken.
  Dennis, M/S Merrimack

  Charteraars!
  Het enige portaal van het binnenvaartvervoer (der).
  Deze professionele nieuwe generatie site, die voor het web 2.0 wordt verwezen, laat alle ondernemingen van de binnenvaartsector toe om over een "zelfbediening" promotieruimte te beschikken. Van eenvoudig logo tot het herbergen van een gemakkelijke publiceerbare door uw zorgen bladzijde, zijn wij er zorgzaam voor u...

  Als  partner bevrachter, zult u toegang tot een bladzijde in vrije uitgave door uw zorgen en alleen toegankelijk door u en onze lid-binnenschippers hebben.
  Kondigt uw vervoer voorstellen  7d/7d en 24u /24u in enkele muizen klikken aan!


  CONTACT  INSCHRIJVING...