Votre annonce ici ? Contactez nous

Version imprimable Fin du "forum public"

Interne

Bonjour,

Suite aux trop nombreux débordements du Forum, la Cellule Batelière a décidé de fermer la version publique de ce dernier.
En effet, désireux de garder une bonne image de la batellerie, il n'était plus possible de continuer dans cette voie.
Seuls les "membres bateliers" ont maintenant accès aux discussions.
Si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés à utiliser nos outils, faites votre demande d'aide à l'adresse suivante : support@batellerie.org

Merci de votre compréhension et qu'elle soit réelle ou virtuelle, bonne navigation.Goedendag,

Ten gevolge van de te talrijke uitspattingen op het Forum, heeft de "Cellule Batelière" besloten om de openbare versie van laatstgenoemde te sluiten.
Inderdaad, verlangend om een goed beeld van de binnenvaart te houden, was het niet meer mogelijk om op deze weg voort te zetten. Enkel  de " schippers leden " hebben nu toegang tot de discussies.
Als u vragen hebt of als u moeilijkheden hebt om onze werktuigen te gebruiken, stelt uw verzoek tot hulp op het volgende adres: support@batellerie.org <mailto:support@batellerie.org>

Bedankt voor uw begrip en dat ze reëel of virtueel is,  goede scheepvaart.


"Vrijwillige vertaling : Pierre Lemoine"